สงกรานต์ ๒๕๕๙

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยท่านประธานสตรี คุณพชรพรรณ มาตรศรี ได้นำผู้นำสตรีในทุกตำบลของอำเภออู่ทองและคัดเลือกสาวงาม แต่งหน้าแต่งกายในชุดไทย เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์งานประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00 น.
Visitors: 59,644