พิธีมอบเหรียญรางวัล

        คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 
ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาจักยาน ประเภทลู่ ที่ชนะเลิศ 
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ "สุพรรณบุรีเกมส์" 
สนามแข่งขันกีฬาจักรยาน ประเภทลู่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ สนาม ๒ โรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 59,644