งานกีฬาสัมพันธ์สตรีอู่ทอง ๑

งานกีฬาสัมพันธ์สตรีอู่ทอง ครั้งที่ ๑
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณนายดลใจ จองพานิช
นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
ชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาของสตรีแต่ละตำบล
ณ สนามกีฬาอู่ทองสปอต์คลับ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ขอขอบคุณพี่น้องสตรี
ทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
Visitors: 59,642