งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล วันสตรีสากล

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่สตรีผู้ล่วงลับ
เนื่องในวันสตรีสากล
จัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559
เวลา 07.00 น. พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 07.45 น. ถวายอาหารเช้าแด่พระภิกษุ
เวลา 08.20 น. ถวายจตุปัจจัย และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
เวลา 08.30 น. เสร็จพิธี
งานนี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง คุณ(แก้ว)พชรพรรณ มาตรศรี นำประธานสตรีในทุกตำบลร่วมกับสมาชิกสตรี ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
Visitors: 59,644