งานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย

งานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในพิธีเปิดว่า จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 4,6และ13 จัด”งานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.59 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และอนุรักษ์ฟื้นฟูถ่ายทอดมรดกผ้าถิ่นไทยให้แพร่หลาย รวมทั้งให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางปัญญาของวัฒนธรรมชาติและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานอย่างยั่งยืน ซึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีผ้าถิ่นจำนวนมาก เช่น ผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ ในครั้งนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองได้รับเกียรติสวมใส่ผ้าลายตีนจก บ้านจร้าเก่า สีแดงสดใส
Visitors: 59,642