ลงพื้นที่เยี่ยมคุณยายหัด และคุณยายแก้ว เข็มเพชร

เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยท่านประธานพชรพรรณ มาตรศรี และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีในทุกตำบลเดินทางไปยังบ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๓ ต.หนองโอ่ง เพื่อเยี่ยมคุณยายหัด เข็มเพชร อายุ ๙๐ ปี (เป็นผู้พิการดวงตามองไม่เห็น)และคุณยายแก้ว เข็มเพชร อายุ ๘๓ ปี (เป็นผู้พิการทางการได้ยิน) จากการพูดคุณนั้นคุณยายทั้ง ๒ ท่านมีเชื้อสายลาวโซ่ง ท่านหุงหาอาหารกินกันเองโดยส่วนใหญ่ ก็หุงข้าวทานกับกระปิ และน้ำปลาเป็นอาหารหลัก บางครั้งก็ได้อาศัยคุณอัมพรเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เพื่อฝากซื้อของที่ตลาด จากการเข้าไปภายในบ้านของคุณยาย ก็ได้พบว่ามีเตียงนอนขนาดเล็กเพียงเตียงเดียว คุณพชรพรรณ มาตรศรีท่านประธาน ก็ได้เป็นตัวแทนสตรีมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับคุณยายและยังสัญญาจัดหาที่นอนมาให้คุณยายในโอกาสหน้าอีกด้วย
Visitors: 42,988