งานอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ๒๕๕๖

ณ หมู่บ้านสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมภายในงาน ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ยามเย็นที่เมืองโบราณอู่ทอง” ชมนิทรรศการเมืองอู่ทอง ชมแฟชั่นโชว์ “ชุดอู่ทองอู่อารยธรรม” การแสดง แสง สี เสียง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” โดยในครั้งนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมตัวแทนสตรีในทุกตำบลเข้าร่วมแสดง มีการแต่งกายในยุคทวารวดี วิจิตรงดงามตระการตา
Visitors: 59,640