งานทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๐

  นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง สมาชิกสตรีในทุกตำบล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ อย่างหาที่สุดมิได้ ต่างร่วมร้อยดวงใจแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 59,643