โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน  ปี ๒๕๕๘ (หลังที่ ๓)

พิธีมอบให้แด่นางจรัญญา ปีสิงห์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 11 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณนายวณิชชา บุญธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ท่านนายอำเภอธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง , ท่านหัวหน้าเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานและตัวแทนสมาชิกสตรีในทุกตำบล เข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก อีกหนึ่งหลังที่ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองภูมิใจ
Visitors: 59,640