ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา 
             ท่านกำนันอดิศักดิ์ มาตรศรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในฐานะประธานดำเนินงาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
            โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีฯ 
            ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคุณนายดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่านพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณนายวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ท่านธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง 
            ท่านกำนันอดิศักดิ์ มาตรศรี คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ประธานสตรีทุกตำบล เหล่าพี่น้องสมาชิกสตรี ร่วมร้อยดวงใจนับร้อยดวง สวดมนต์ถวายพระพร ร่วมกันสร้างกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Visitors: 59,644