ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ทราวดีสตรีศรีอู่ทองครั้งที่ ๒๐

การประชุมเรื่องการจัดงาน ทราวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๐
เนื้อหาในการประชุม
- การเตรียมพร้อมในการจัดงาน
- สรุปเรื่องอาหารโต๊ะจีน
- เรื่องดนตรี
- แสง สี เสียง
- ถ่ายภาพนิ่ง / วิดีโอ / VTR
- บริการด้านการจราจร

Visitors: 59,644