สตรีตำบลโก่งธนู ศึกษาดูงานกลุ่มกล้วยอบม้วนโสมจันทร์และหัตถกรรมผ้าด้นมือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี องค์การบริหารส่วยตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี
นำโดย ท่านรองจำนงค์ จันทรเอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู นางนงลักษณ์ เนาวรัตน์ ประธานกลุ่มสตรีอาสา นายกฤษณะ ใจหาญ พัฒนากรตำบลโก่งธนู และท่านผู้นำสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยโสมจันทร์ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ท่องเที่ยวทำบุญยังวัดเขาพระ
จากนั้น เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมี
นายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทองกล่าวต้อนรับและแนะนำการท่องเที่ยว
จากนั้นคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง แนะนำการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
Visitors: 59,644