ต้อนรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นครนายก

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยประธานสตรีทุกตำบลให้การตอนรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.นครนายก จำนวน ๑๖๐ ท่าน ตัวแทนจาก ๔ อำเภอ ของจังหวัดนครนายก  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี 
   ในครั้งนี้ ท่านธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทองได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นท่านนายกพีระศักดิ์ มาตรศรี กล่าวแนะนำพื้นที่ 
นายสุรชัย แดนพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม สพจ.นครนายก กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก 
ท่านไพบูลย์ ตั้งมีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สุพรรณบุรี กล่าวแนะนำ ต่อจากนั้น
คุณพชรพรรณ มาตรศรี ได้แนะนำประธานสตรีทุกตำบล 
    ฟังการบรรยาย เรื่องผ้าด้นมือจากอาจารย์ ภารดี วงศรีจันทร์ (คุณกบ) งานผ้าที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ
ท่านผู้ใหญ่จิ พูดคุยเรื่อง กล้วยกวนจันทร์โสม จากกล้วยน้ำว้าสายพันธ์กล้วยกาบขาวสุพรรณบุรี 
จบการประชุมถ่ายภาพหมู่และร่วมรับประทานอาหาร
Visitors: 59,644