การคัดสรรผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๕๘

การคัดสรรผู้นำเครือข่ายใน โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเขากระจิว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 42,987