วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

"รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดอนห้วยราบ หมู่ที่ ๑๒ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธาน

คุณพชรพรรณ มาตรศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

พร้อมด้วย เหล่าสตรีตำบลพลับพลาชัยและตำบลใกล้เคียงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Visitors: 59,644