โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน ปี ๒๕๕๘ (หลังที่๒)

      โครงการ ปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๒ ต.จรเข้สามพัน
โดยบ้านของคุณยายกอง  ประชุมพล เลขทื่ ๑๑๑ หมู่  ๑ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
มีสภาพทรุดโทรมมาก ชั้นบนไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้ และบริเวณใต้ถุนบ้าน
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคุณยายกอง (ไม่สามรถช่วยเหลือตัวเองได้) 
เกรงว่าจะเกิดอันตราย จากการผุของไม้ชั้นบน
      ดังนั้น ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองจึงร่วมกันประชุมและอนุมัติปลูกบ้าน
จากโครงการ ปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน ซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยความร่วมมือร่วมใจ จากสตรีในทุกตำบล ผู้นำชุมชนนำโดย
ท่าน สส.นพดล มาตรศรี ได้เบิกฤกษ์บริจาค จำนวนเงิน 50,000 บาทตามด้วย
ท่านนายกประนอม ปทุมสูติ บริจาค จำนวนเงิน 5,000 บาท
ท่านประธานโลม ช้างเขียว บริจาค 5,000 บาท
ผู้ใหญ่สมนึก ปทุมสูติ  บริจาค 2,000 บาท
ครอบครัวมาตรศรี นำโดยคุณแม่บุญช่วย มาตรศรี กรุณาบริจาค ก้อนอิฐก่อตัวบ้าน,หินสำหรับเทปรับพื้นที่ พร้อมบริการขนส่ง
และยังมีอีกหลายต่อหลายท่านที่ยังไม่ได้นำรายชื่อและจำนวนเงินขึ้นให้
เนื่องจากรอ ร่วมรวมและจะนำขึ้นให้ในโอกาสหน้า ขอให้ติดตามกันต่อไป...
Visitors: 60,221