งานลอยกระทง ตำบลจรเข้สามพัน

งานลอยกระทง ของ ตำบลจรเข้สามพัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
Visitors: 59,644