งานทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๑๙

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

โดยท่านประธาน คุณพชรพรรณ มาตรศรี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีและสตรีทุกท่าน

กับงานทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๑๙ ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

ณ สนามโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คุณนายไก่จ๋า และ ท่านพิภพ บุญธรรม เป็นประธาน

Visitors: 59,642