คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองนำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง เดินทางเข้าเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่ เพื่อเข้าร่วมงานทราวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๑๙

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองเดินทางเชิญแขกผู้ใหญ่ ผู้ให้การสนับสนุนสตรี เข้าร่วมงาน ทราวดีสตรีศรีอู่ทองครั้งที่ ๑๙
ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านคหบดี ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่ใจดี หลายๆท่าน ทำให้ทีมงานคณะกรรมการ มีกำลังใจในการทำงาน ขอขอบคุณมาน่ะที่นี้ด้วยน่ะค่ะ
Visitors: 59,644