คณะศึกษาดูงานจากเทศบาล ต.คลองแสนแสบ อ.บางน้ำเปรี้ยว เข้าศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาล ต.คลองแสนแสบ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
เข้าศึกษาดูการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
นำโดยท่านนายก นิวัฒน์ เกตุสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ
และคณะสตรีชาวตำบลคลองแสนแสบ จำนวน 50 คน
คุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยประธานสตรีตำบล และตัวแทนสตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ในครั้งนี้มีการออกร้านแสดงสินค้าจากกลุ่มสตรีในอำเภออู่ทอง
อาทิเช่น ผ้าด้นมือจากตำบลกระจัน , ขนมกล้วยม้วน กล้วยอบ และลูกอมกล้วยหลากหลายรส จากกลุ่มสตรีตำบลสระยายโสม
ผ้าทอมือจากกลุ่มสตรีตำบลจรเข้สามพัน , ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานหลากชนิด , ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากผักตบ , 
น้ำพริก , ผักสดปลอดสารพิษ ฯลฯ
ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
Visitors: 59,642