ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลหนองโอ่ง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ท่านประธานสตรี
และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางช่วยเหลือ
ครอบครัวของนางสร้อย ศรีทึกทัก
ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 6 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
Visitors: 57,594