กพสอ.เมืองลำพูน ศึกษาดูงาน ผ้าด้นมือ จาก กพสอ.อู่ทอง แห่งแรก    ณ ตำบลกระจัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 น.
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนศึกษาดูงานสตรีตำบลกระจัน
ณ U-thong Quilts โดยท่านอาจารย์ภารดี ศรีเหรา กล่าวให้การต้อนรับและแนะนำศูน์หัตถกรรมผ้าด้นมือ
คุณพชรพรรณ มาตรศรี พูดคุยอย่างอบอุ่นในเนื้อหาการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
การเดินทางเยื่ยมชมดูงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ท่าน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
คุณกุลธิกา ท้วมเจริญ ประธาน กพสอ.เมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ลำพูนคุณวารุณี ทุนอินทร์ (หนูแหวน)
นำกลุ่มสตรีหาความรู้อย่างเป็นกันเอง
Visitors: 59,644