ปี ๒๕๕๗ หลังที่ ๑ ต.สระยายโสม

โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน ปี ๒๕๕๗
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี (ประธาน กพสอ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี)
พร้อมด้วย ชาวตำบลสระยายโสม และท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน มอบให้ คุณยายสมจิตร ศรีภุมมา
ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๖ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยงบประมาณ กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองและรวบรวมจากการบริจาคของพี่น้องสตรี
Visitors: 59,643