ศึกษาดูงานจากคณะกรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน

         วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน นำโดย
คุณวัลลา หอยแก้ว    ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเวียงหนองร่อง  
คุณเจนจิรา จอมแปง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี  อำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วย สมาชิกสตรีอำเภอ ลี้
        เข้าเยี่ยมชมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลาไชย องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันนี้ สตรีของอำเภออู่ทอง
นำผลิตภัณฑ์จากทุกตำบลมาแสดง คุณแก้ว พชรพรรณ มาตรศรี ให้การต้อนรับอย่างดี ก่อนจบร่วมรับประทานอาหาร..
ขอขอบคุณภาพถ่าย จากฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย (คุณฝัน)
Visitors: 59,644