ศึกษาดูงานผ้าด้นมือ

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.30น.
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เข้าศึกษาดูงานผ้าด้นมือ ณ ศูนย์หัตถกรรมผ้าด้นมือตำบลกระจัน
อาจารย์ภารดี สรีเหรา ประธานตำบลกระจัน และ คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภออู่ทอง รวมถึงพี่น้องชาวสตรีอู่ทอง ให้การต้อนรับ
Visitors: 60,221