ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอู่ทอง คณะสตรี พ่อแม่ พี่น้องร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 59,643