การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจร ครั้งที่ 10/2556                ณ วัดกลางบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 30 เมษายน 56

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรตำบลบ้านดอน ครั้งที่ 10/2556 
วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ วัดกลางบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็คือ

1.โครงการมอบข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชน เขตอำเภออู่ทอง โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
2.ชี้แจงเรื่องการจัดงาน "ราตรีทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ 18
3.การจำหน่ายบัตร VIP
4.การนำผลิตภัณฑ์ oTop เข้ามาจำหน่ายใน www.UthongWomenGroup.com
Visitors: 52,238