การประชุมสัญจร ตำบลหนองโอ่ง ครั้งที่ 3/2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคณฑี ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรตำบลหนองโอ่ง
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 10 มีนาคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคณฑี ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็คือ
1.โครงการมอบข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชน เขตอำเภออู่ทอง โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
2.ชี้แจงเรื่องการจัดงาน "ราตรีทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ 18
3.การจำหน่ายบัตร VIP
4.การอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีตำบล อำเภออู่ทอง
5.การนำผลิตภัณฑ์ oTop เข้ามาจำหน่ายใน www.UthongWomenGroup.com
6.การร่วมกิจกรรม การประกวดในงานสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์
Visitors: 59,644