การเข้าเยี่ยมชม การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพลับพลาไชย ณ อาคารที่ทำการกองทุนพัฒนาสตรีตำบลพลับพลาไชย วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Visitors: 48,615