พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสพรรณบุรี วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

Visitors: 49,810