กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับ อำเภอ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลพลับพลาไชย 232 หมู่ 13 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 
Visitors: 43,855