การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจร  ครั้งที่ 2/2556                  ณ ศาลาวัดโพธาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  8 มีนาคม 56

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีสัญจรตำบลดอนคา ครั้งที่ 2/2556 
วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโพธาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็คือ

1.โครงการมอบข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชน เขตอำเภออู่ทอง โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี ผ่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
2.ชี้แจงเรื่องการจัดงาน "ราตรีทวารวดี สตรีศรีอู่ทอง" ครั้งที่ 18
3.การจำหน่ายบัตร VIP
4.การอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีตำบล อำเภออู่ทอง
5.การนำผลิตภัณฑ์ oTop เข้ามาจำหน่ายใน www.UthongWomenGroup.com
6.กิจกรรมปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 ณ วัดโพธฺ์ทองเจริญ
7.การร่วมกิจกรรม การประกวดในงานสัปดาห์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์

  • หมอนอิง โดยฝีมือของสตรีตำบลดอนคา  ราคาย่อมเยา
    งานฝีมือที่อาศัยความชำนาญ ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจนมาเป็นผลงานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ใช้งานได้ดี สวยทน เหมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญ ที่สำคัญเป็นงานทำมือของกลุ่มสตรี หมู่ 1 ตำบลดอนคา อำ...

  • ขายตระกร้าบุญ โดยสตรีตำบลดอนคา
    ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าชุมชน แนะนำและประชาสัมพันธ์โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ตระกร้าบุญ ของกลุ่มสตรีตำบลดอนคา จำหน่ายในราคาพิเศษ 250-550 บาท ท่านสามารถนำไปเป็นของฝากของขวัญ...

  • ปลาร้าแปรรูป เพื่องานจัดเลี้ยงในทุกโอกาส
    เราพิถีพิถัน คัดเลือกปลาในท้องถิ่น ล้างและทำความสะอาดอย่างดีหมักตามกรรมวิธีภูมิปัญญา ที่บรรพบุรุษได้เคยสอนเอาไว้ปรุงสุกตามหลักโภชนาการ จนมาเป็น ปลาร้าทอด , ปลาร้าทรงเครื่อง , ปลาร้...
Visitors: 59,644