อบรมวิปัสสนากรรมฐาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยสตรีอำเภออู่ทอง ทั้ง 13 ตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.พลับพลาไชย และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

Visitors: 59,642