ปี ๒๕๖๕ หลังที่ ๘ ต.พลับพลาไชย

โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือนหลังที่ ๘ ปีพ.ศ ๒๕๖๕
มอบให้แก่นางสาวประเสริฐ น้ำใจดี
บ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลับพลาไชยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
สนับสนุนโดย
- กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ๑ แสนบาท
- ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐,๐๐๐ บาท
- กองทุนชุมชนรอบเหมืองบริษัทศิลามาตรศรีจำกัด ๒๐,๐๐๐ บาท
- ครอบครัวมาตรศรี ๑๗,๓๒๒ บาท
- กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบ ที่ ๙ สนับสนุนแรงงานก่อสร้าง
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๔๗,๓๒๒ บาท


โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูล


โดยกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ ๙
มอบให้แก่นางสาวประเสริฐน้ำใจดี อายุ ๕๖ ปี
ณ บ้านเลขที่ ๗๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านสายตาและเนื่องจากเบาหวานขึ้นตาทำให้ตาบอด
อาศัยอยู่กับพี่สาวคือนางบุญส่งน้ำใจดี มีสมาชิกจำนวน ๔ คน รวมผู้พิการอีก ๑ เป็น ๕

กำลังพลชุดช่างที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน ๑๔ นาย
หัวหน้าชุด จ่าสิบเอกวีระศักดิ์ แพงแซง ๒ วัชรินทร์ดีราษฎร์ล้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ ๖ มิถุนายน ถึง ๖ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๒๓ วัน

รายละเอียดดำเนินการขุดหลุมโดยใช้แม็คโครขุดหลุมรองส้วมเทปูน Plant

มุ่งหลังคากระเบื้องก่อผนังอิฐบล็อก

ติดตั้งประตูภายในบ้านติดตั้งประตูห้องน้ำใสไม้ฝาเฌอร่ารอบบ้าน

ฉาบผนังอิฐบล็อก ตีเชิงชายรอบบ้าน

ติดตั้งบานหน้าต่างตีไม้ระแนงห้องครัว

ระบบวางท่อประปาท่อ น้ำทิ้ง

งานทาสีภายนอกภายใน

ติดตั้งสุขภัณฑ์

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

Visitors: 59,644