สตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ แก่นางพชรพรรณ มาตรศรี
สตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหา ประจำปี ๒๕๕๙
"พลังสตรีไทยทั่วหล้า ใต้พระบารมี ร่วมใจภักดี
พระบรมราชินีนาถ ของแผ่นดิน"
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Visitors: 59,644