ล่องเรือลำน้ำโขง

ทริปล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เที่ยวหมู่บ้านช่างไห อยู่ติดแม่น้ำโขง

เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านขายผ้าทอและต้มเหล้าขาย

Visitors: 59,644