ร่วมงานอพท.7 อู่ทอง

ร่วมงานกับ อพท.7 อู่ทอง

ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ในงาน กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

และ ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Visitors: 59,644