รถเทียนพรรษาอำเภออู่ทอง

     รถเทียนพรรษาพร้อมประดับตกแต่งอย่างสวยงามปราณีต มีความยาวตัวรถ 13 เมตร กว้าง 3 เมตร และมีความสูง 4 เมตร 80 เซ็นติเมตร โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

ได้แก่ เทียนไข ขี้ผึ้งป่า ไม้ ฟางข้าว ดอกไม้สด งานบายศรี ใบตองสด ธัญพืช และปราศจากการใช้โฟมในการตกแต่งรถเทียนพรรษา

      งานแกะเทียนและบายศรี เป็นการนำเสนอเรื่องราวย้อนยุคตั้งแต่การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในสมัยทวารวดีของเมืองโบราณอู่ทอง อู่อารยธรรม

      เข้าสู่ปัจจุบันในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์บนพื้นแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมี ประชาชนชาวอู่ทองร่วมใจแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Visitors: 58,981