ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑๒

โครงการประชุมสัญจรของสตรีอำเภออู่ทอง

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงไฟฟ้าอู่ทองไบโอแมส

ภายใต้สโลแกน "ผ้าไทย ใส่แล้วสวย ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

โครงการอนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย สีเขียวสดใส ที่ตำบลอู่ทอง

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสตรีอู่ทอง

มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง๒ตำบล

มอบถุงยังชีพ และข้าวสาร เพื่อเป็นกำลังใจ

 

ขอขอบคุณ สส.นพดล มาตรศรี ให้เกียรติ์เป็นประธาน ปิดกิจกรรมสตรีอู่ทองสัญจร 13 ตำบล

และ #พัฒนาการอำเภออู่ทอง

ท่านทองคำ เพชรปานกัน ส่วนราชการให้ความรู้แก่สตรี ในเรื่องของ #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#ขอขอบคุณ สจ.วาสนา มาตรศรี เอื้อเฟื้อสถานที่ และอาหารที่อร่อยมาก มาณ.โอกาสนี้

พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ เพื่อชุมชนและสังคม

Visitors: 57,591