ประชุมสัญจรครั้งที่๙ ตำบลเจดีย์

 

โครงการสตรีอำเภออู่ทองสัญจร ครั้งที่ ๙

ตำบลเจดีย์ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสตรีอู่ทอง

มอบทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี

ขาดแคลนทุนทรัพย์

ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง

มอบถุงยังชีพ และข้าวสาร

ขอขอบคุณ ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้นำชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภออู่ทอง ทุกท่าน

ที่ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

Visitors: 59,643