ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๘ ต.กระจัน

การประชุมสัญจร ครั้งที่ ๘ ต.กระจัน

จัดขั้น ณ ศาลาใหญ่วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหาในการประชุม

สรุปผล กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสตรีอำเภออู่ทอง
มอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี
- มอบข้าวสาร
ลงพื้นที่ เยี่ยมสตรีที่ตกอยู่ในความทุกยากลำบาก เจ็บป่วย ชรา พิการ 
เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน ๕ ครัวเรือน
ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภออู่ทอง
ขอขอบคุณสตรีตำบลกระจันทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รักและเหนียวแน่นเช่นเดิมนะคะ
 
Visitors: 59,644