ประชุมสัญจรครั้งที่๗ ตำบลยุ้งทะลาย

โครงการสตรีอำเภออู่ทองสัญจร ครั้งที่ ๗ ตำบลยุ้งทะลาย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระการประชุม

เพื่อแจ้งข่าวสารกิจกรรมสตรี

มอบทุนการศึกษา

มอบถุงยังชีพ

มอบข้าวสาร

เยี่ยมผู้ยากไร้ พิการ

ขอขอบคุณ ท่านนายกเป้ กำนันสมนึก ผญ.สมพร

ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรีทั้ง ๗ หมู่ ที่ให้การต้อนรับอย่างดีและอบอุ่น ค่ะ

Visitors: 59,640