ประชุมสัญจรครั้งที่๖ ตำบลหนองโอ่ง

 โครงการสตรีอู่ทองสัญจร ครั้งที่ ๖ ตำบลหนองโอ่ง

"สวมใส่ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"

ณ วัดคณฑี ต.หนองโอ่ง

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมสตรี 

เยี่ยมชมผลงานกลุ่มอาชีพ

มอบทุนการศึกษา

ลงพื้นที่เยี่ยมสตรีผู้ยากไร้

และพิการ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร

ขอขอบคุณ สตรี ต.หนองโอ่ง ผู้นำชุมชนทุกท่าน

ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ได้อบอุ่น

รักสามัคคีคือพลังสตรีอู่ทอง

Visitors: 59,640