ประชุมสัญจรครั้งที่๕ ตำบลจรเข้สามพัน

การประชุมสตรีอู่ทองสัญจร ๑๓ ตำบล ครั้งที่

ณ.ตำบลจรเข้สามพัน

วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕

วาระการประชุม 

ประชาสัมพันธ์ งานรวมพลังสตรี "ทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง"

กองทุนพัฒนาสตรีอู่ทอง

การพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภออู่ทอง

โครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน

ทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี ยากไร้

มอบทุนยังชีพ และข้าวสาร ผู้ยากไร้ พิการ

ประชามสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ขอขอบคุณ สตรีตำบลจรเข้ทุกๆท่าน ผู้นำชุมชน

กลุ่มพลังบ้านพอใจ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตลอดมาและตลอดไป

Visitors: 59,643