ทริปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ร่วมกับ อพท.๗ อู่ทอง

จัดแลี้ยงแสดงความขอบคุณแด่

ตัวแทนสตรีอู่ทอง ที่เข้าร่วมงานตลอดปีที่ผ่านมา

ล่องเรือทานอาหารคำสุดหรูด้วยบรรยากาศ สองข้างฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

- มื้ออาหารสุดอร่อย

- ชมวิวยามพบค่ำสองฝั่งเจ้าพระยา

- ดนตรีแสนสนุก

Visitors: 59,640