ถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๒

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

พิธีถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 10 อำเภอ

Visitors: 60,221