ขบวนแห่เทียนพรรษา

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2562

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

ขบวนแห่เทียนพรรษาของพี่น้องทั้ง 5 ชาติพันธุ์ของชาวอำเภออู่ทองจะเริ่มเคลื่อนขบวน จากบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 โดยภายในริ้วขบวนจะมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม จากตัวแทนสตรีในอำเภออู่ทองทั้ง 300 คน ซึ่งจะมุ่งหน้าปลายทางไปยังวัดป่าเลไลย์วรวิหาร

จากนั้นเวลา 14.00 น. ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ก็จะมีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 10 อำเภอ

Visitors: 58,981