ทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๒

งานทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๒ จัดขี้น ณ สนามโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ชมคอนเสิร์ตและลิเก คณะกุ้งสุทธิราช วงษ์เทวัน
Visitors: 23,376