ปิดโครงการประชุมสัญจรปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการพัฒนาสตรี พร้อมด้วยผู้นำและสมาชิกสตรี ทั้ง 13 ตำบล เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง
Visitors: 23,409